งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 0 7428 8028 หรือ 0 7428 8023  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

              LINE@ : AS-SCIPSU              

line AS SCIPSU


Add Line >>   ID Line : @862ecmvb