ผลิตภัณฑ์งานวิจัยเพื่อจำหน่าย

 

Application

  

ผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา/ทดสอบ

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม...   คุณกุสุมา อชิรเสนา (เจน)

                                    งานสนับสนุนการบริการวิชาการ   

                                    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

                                    Tel : 0 7428 8023 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.